758590
Přihlášení Cookies

Náš kraj

Občanské sdružení

2008

PICT5570

1. Poradenské centrum pro venkov Česká Lípa

Hipostezky Českolipska

Ve spolupráci s 35 koňských farem a drobných chovatelů na Dubsku bylo provedeno mapování jejich zájmu o realizaci hippostezek. Dalších 65 potencionálních zájemců bylo kontaktováno v horní části Českolipska. Uspořádali jsme 7 pracovních schůzek potenciálních zájemců, společně jsme vytipovali páteřní jezdecké trasy v celém okrese. Navázali jsme kontakty s tvůrci jiných hipostezek v ČR (Středočeská, Polabská, Jihočeská). Po celou dobu byly zajišťovány organizační a technické podmínky projektu. Proběhla jednání s SCHKO Lužické hory, Kokořínsko a PP Žitavské hory. V květnu 2007 bylo uspořádánoškolení značkařů hipoturistiky a mini-kurz práce s GPS (dálkový navigační systém).

Sídliště Špičák – místo kde chci žít a ne jen bydlet

leden 2007 až duben 2008.

V rámci grantového programu Nadace Partnerství Místo pod stromy pomohl projekt k zušlechtění centrální části sídliště Špičák. Na tvorbě tohoto prostranství se ve všech fázích účastnila veřejnost. Podařilo se  pro realizaci projektu zajistit dostatek partnerů s chutí se celého procesu aktivně zúčastnit Jezdecký klub Česká Lípa, město Česká Lípa, základní škola 28.října, firma Marius Pedersen, Zastupitelstvo dětí a mládeže Česká Lípa. Výsledkem je vytvoření příjemné lokality, ke které mají místní obyvatelé blízký vztah. Financování projektu: Nadace Partnerství – program Místo pod stromy (190.000,-Kč) a město Česká Lípa.

Výsadby zeleně

Na základě požadavku občanů a získání finančních prostředků od města Česká Lípa jsme společně s občany vysazovali zeleň na sídlištích i v příměstských obcích.

Tradiční řemesla

Ve spolupráci s muzeem jsme se snažili zviditelnit tradiční řemesla. V České Lípě jsme v loňském roce uspořádal kurz pracování ovčí vlny, výroby sýra a akce s názvem „Bylinky našich babiček“.

Stezky Kulturního dědictví v České Lípě

Spolu s dětmi ze Zastupitelstva dětí a mládeže jsme připravili žádost o grant na realizaci Stezek kulturního dědictví v České Lípě. Společně jsme naplánovali tři první stezky a připravili jsme podklady pro tisk informačních materiálů.

2. Jizerky slaví

K připomenutí čtyřicátých narozenin Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se konalo 40 různých akcí.

Výstava „Jizerky mýma očima“

byla zkomponována z fotografií deseti osobností z velké řady autorů, spojených svojí tvorbou i životem s Jizerskými horami. Základním tématem expozice byly Jizerské hory, jejichž proměny podávají jednotliví autoři sobě vlastní fotografickou technikou s osobitým uměleckým pohledem, vlastníma očima. Jednotlivé soubory tak charakterizovaly své autory a společně podávaly výpověď o mimořádné pestrosti a půvabu horské krajiny a přírody.

Výtvarná soutěž “Život v Jizerských horách aneb Kreslím dárek pro Jizerky”

V lednu 2008 vyhlásila Správa CHKO Jizerské hory ve spoluprácis občanským sdružením Náš kraj, s Oblastní galerií v Liberci a Domem dětí a mládeže Větrník Liberec výtvarnou soutěž “Život v Jizerských horách aneb kreslím dárek pro Jizerky”. Žáci a studenti kreslili zvířata, rostliny, krajinu i lidi při jejich práci, vše co je napadlo ve spojitosti s Jizerskými horami.


Fotosoutěž “Jizerkám k narozeninám”

Koncem roku 2007 Správa CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj vyhlásila fotografickou soutěž s názvem „Jizerkám k  narozeninám“. Amatérští fotografové, jimž byla určena, tímto způsobem darovali Jizerským horám narozeninový dárek. Autoři fotografovali krajinu, detail, architekturu, zvířata, rostliny...cokoliv, co podle nich charakterizuje „naše Jizerky“. Fotografické soutěže se zúčastnilo 65 autorů a sešlo se 180 fotografií.

Jizerské hory v proměnách času - konference a terénní exkurze pro odborníky

Dne 15. května 2008 se v prostorách Mezinárodního centra Universium v Liberci konala konference „Jizerské hory v proměnách času“. Konferenci předcházely dne 14. května dvě odborné terénní exkurze.

Jizerské hory v proměnách času - interaktivní konference a terénní exkurze pro veřejnost

Konference „Jizerky slaví“ se konala v pátek 16.5. také v Mezinárodním centru Universium v Liberci. Cílem konference bylo přitáhnout pozornost místní veřejnosti a nabídnout pestrý, interaktivní program, zaměřený nejen na ochranu přírody a krajiny, ale zejména na různé aspekty života v Jizerských horách. Na přípravě programu se podíleli nejen pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, ale také žáci místních škol, Dětská televize Liberec, starostové, pracovníci neziskových organizací a podnikatelé.

Večer jizerskohorských osobností

Pojďme si povídat o Jizerských horách s lidmi, kteří je dobře znají a mají je rádi“ – tato myšlenka stála na počátku úvah o uspořádání večera jizerskohorských osobností. K účasti jsme pozvali geologa a chemika Iva Honsu, přírodovědce a spisovatele Miloslava Nevrlého, vlastivědného badatele a publicistu Otokara Simma, redaktora a publicistu Pavla D. Vinkláta, fotografa Siegfrieda Weisse a polského historika a spisovatele Przemyslawa Wiatera.

Večer jizerskohorských filmů

V průběhu roku 2008 vznikl soubor dokumentárních filmů o Jizerských horách od počátku

20. století po současnost. Rozhodli jsme se nabídnout výběr z tohoto materiálu veřejnosti v podobě Večera jizerskohorských filmů. Akce se setkala s mimořádným návštěvnickým ohlasem.

Společenský večer „Jizerky slaví“

se konal 16. května 2008  ve velkém sále Mezinárodního centra Universium v Liberci. Společenský večer byl příležitostí k neformálnímu setkání přátel Jizerských hor. Mezi 150 účastníky večera byli současní i bývalí pracovníci Správy CHKO Jizerské hory, kolegové z dalších pracovišť ochrany přírody, zaměstnanci i dobrovolníci z nestátních neziskových organizací, zástupci veřejné správy, přátelé a znalci Jizerských  hor.

Jizerky za humny

Jizerky za humny byl projekt Správy CHKO Jizerské hory ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj, při kterém žáci sledovali vybranou složku přírody v jejích souvislostech po celý rok.  Do projektu se  přihlásilo 23 tříd a do konce školního roku jich pracovalo 16. Projekt byl rozdělen do etap dle ročních období,  na podzimní, zimní a jarní část.

Opuštěná nevěsta - světová premiéra dokumentárního filmu

Ve čtvrtek 13.11.2008 ve 20 hodin byl ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj ve světové premiéře uveden dokumentární film o lidech a krajině Jizerských hor „Opuštěná nevěsta“. Autorkou námětu a režisérkou filmu byla  Lenka Šikulová, kameru vedl Ulrich Esser, střih provedly  Annette Duwe a Lenka Šikulová,  hudbu složil Christoph Mann, film produkovala Lenka Šikulová. Film vznikl s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti Praha. Hlavním tématem  filmu jsou lidé a krajina Jizerských hor.

3. Environmentální výchova

Soví škola, soví noc

Soví večer se konal 14. února. Začal návštěvou liberecké ZOO s odborným výkladem o denních dravcích a sovách a pokračoval ve  “V klubu” povídáním o životě sov a jejich ochraně ve společnosti živých soviček – výra velkého a puštíka obecného. Programu se zúčastnilo asi 70  návštěvníků. 

Naučná stezka v ZOO Liberec

Ve středu 2. dubna byla v ZOO Liberec slavnostně otevřena expozice o ekosystémech Jizerských hor, realizovaná ve spolupráci s občanským sdružením Náš kraj. Stezku pro děti i dospělé  tvoří základní mapa s fotografiemi ekosystémů oblasti, na kterou navazuje devět panelů s obrázky výtvarníka Roberta Smolíka.

Vytvořeno 21.2.2012 20:57:24 - aktualizováno 19.4.2012 1:09:03 | přečteno 3266x | k.vinklatova
 
load